Welkom.

De 1e stap naar optimalisatie van uw bedrijfsprocessen is gemaakt.

Optimaliseren van processen en reductie van faalkosten.

Als u teveel tijd kwijt bent aan nevenzaken, wordt men afgeleid van het eigenlijke werk en kan het bedrijf niet efficiënt opereren.

En toch is vooruitzien, regeren. Regeren is delegeren. Delegeren is controleren.

Brandjes blussen is vaak een dagelijkse bezigheid. Voor de meeste ondernemers lukt het vaak niet dit te voorkomen of los te laten.

Op een professionele wijze analyseer ik de items, kom met verbetervoorstellen en hoe deze te borgen. U verkrijgt weer alle tijd en ruimte om aandacht te geven aan datgene waar u goed in bent.

Hoe doe ik dat

Proactief meedenken, komen met oplossingen, bezit ik deze niet dan ga ik actief binnen mijn netwerk de kennis, kunde en vaardigheden benaderen en activeren om met de juiste oplossingen te komen.

Verbeteren en professionaliseren kan altijd en overal

Samen met u de bedrijfsprocessen analyseren en het bieden van ondersteuning voor alle managementaspecten, zodat u zich alleen maar bezig hoeft te houden met uw kerntaken. Borgen van de verbeteringen die toegepast zijn.

Om inzicht te krijgen in uw verbeterpotentieel kunt u gebruik maken van een verbeter-scan.

Tijdens deze scan toets ik het verbeterpotentieel en kom met aanbevelingen en oplossingen.

De resultaten ziet u terug in een duidelijk overzicht. Hierdoor verkrijgt u voldoende inzicht in de zaken die goed geregeld zijn en wat nog enige aandacht behoeft.

Met samenwerken bereik je meer!

VenYor en Antrist Advies.

Sinds November 2013 werkt VenYor samen met Antrist Advies.

Antrist Advies helpt u met kostenreductie. Kiezen voor faciliteren, inspireren en minder gaan voor controle. Creativiteit en talentontwikkeling zijn de belangrijkste toegevoegde waarden. Interactieve organisaties ontstaan immers rondom mensen die waarden delen, nagenoeg hetzelfde doel nastreven en zich voor langere tijd aan dezelfde missie verbinden.